To co nas wyróżnia!

  • Wyzwanie: zdolne dzieci znajdą wiele wyzwań w skierowanych do nich programach. Zazwyczaj wiąże się to z większym nakładem pracy, szybszym tempem i wieloma urozmaiceniami.
  • Zróżnicowanie nauki: wiele programów dla uzdolnionych zapewnia zróżnicowane lub zindywidualizowane nauczanie, tak aby zaspokoić potrzeby edukacyjne każdego dziecka. Dla przykładu dzieci mogą otrzymywać zadania na wyższym poziomie z przedmiotów, w których przodują oraz bardziej wystopniowane nauczanie z przedmiotów, z którymi mają trudności.
  • Miłość do nauki: w wielu kręgach ludzi uzdolnionych uczniowie są zachęcani do uczenia się przedmiotów, które interesują ich najbardziej. To może sprawić, że twoje dziecko stanie się bardziej zaangażowanym uczniem i wzbudzi w nim pasję by uczyć się więcej.
  • Wykwalifikowani nauczyciele: w naszej szkole uczą nauczyciele przeszkoleni do kształceniu wybitnie utalentowanych dzieci. Są przygotowani do rozróżniania uczniów pod kątem ich unikalnych potrzeb edukacyjnych.
  • Nauka w grupie: szkoła realizuje program dedykowany uczniom uzdolnionym pozwalający dzieciom przebywać z rówieśnikami, którzy często mają podobne zdolności i zainteresowania jak one.
  • Przejście na kolejny etap edukacyjny: program dla uzdolnionych może dać Twojemu dziecku przewagę w dostaniu się do prestiżowego liceum lub szkoły średniej za granicą. Ponieważ zakłada intensywny program nauczania i wymaga dużego nakładu pracy, Twoje dziecko musi przywyknąć do nauki wymagającego materiału w bardzo szybkim tempie.