Przekaż 1% podatku Naszej Szkole

Jak przekazać 1% podatku Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu?

Należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28 – poz. 134, 135; PIT-36 – poz. 323, 324; PIT-36L – poz. 94, 95; PIT-37 – poz. 137, 138; PIT-38 – poz. 57, 58). Można również przekazać organizacji opp 1% podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku, składając formularz PIT-39, należy wypełnić poz. 51, 52.

Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2016, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000012189 – oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla STO. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust.1 ustawy o pdof).

Dla ułatwienia kontaktu STO z darczyńcą należy w składanym zeznaniu podać informacje uzupełniające (np. e-mail); można też wskazać cel szczegółowy, na który chcą Państwo przeznaczyć 1% swego podatku (PIT-28 – poz. 136, 138; PIT-36 – poz. 325, 327; PIT-36L – poz. 96, 98; PIT-37 – poz. 139, 141; PIT-38 – poz. 59, 61; PIT-39 – poz. 53, 55). Aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał nam Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz wysokość przekazanej kwoty, trzeba zaznaczyć w formularzu odpowiedni kwadrat (PIT-28 – poz. 137; PIT-36 – poz. 326; PIT-36L – poz. 97; PIT-37– poz. 140; PIT-38 – poz. 60; PIT-39 – poz. 54).