Konkurs plastyczny

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Tęcza pod szczegółowym tytułem Piękno otaczającego świata wyróżniono prace naszych trzech

uczennic: Olgi Kosmalskiej z klasy IV, Kamili Łobejko z klasy VI oraz Alicji Bocianowskiej z klasy VII.
Uczennice pracowały pod opieką p. Agnieszki Bączyk