Dzień Edukacji Narodowej. Pasowanie na ucznia I klasy.

13 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Wydarzeniu towarzyszyła także uroczystość pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po części artystycznej Pani Dyrektor uroczyście pasowała uczniów. To był wyjątkowy dzień dla całej szkolnej społeczności.