Konkurs recytatorski „Złota polska jesień”

Szkolny konkurs recytatorski

„ZŁOTA POLSKA JESIEŃ”

 Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III. 
  2. Cel konkursu:

– uwrażliwienie na piękno literatury

– popularyzację poezji wśród dzieci

– rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich

  1. Wszyscy uczestnicy przygotowują do oceny dowolny utwór poetycki o tematyce jesiennej. Czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut.
  2. Termin zgłoszeń u wychowawców wyznacza się na 4 października. 
  3. Termin konkursu – 12 października. 
  4. Zwycięzca zostanie zgłoszony do międzyszkolnego konkursu recytatorskiego

  „ZŁOTA POLSKA JESIEŃ”,

który odbędzie się 08.11.2017 r. o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 5 w Siedlcach.